۲هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان واجد شرایط هستند

حسین دهقان، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه درمجموع پنج هزار و ۸۲۲ نفر از این استان در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند، گفت: در حال حاضر دو هزار و ۷۶ نفر واجد شرایط این طرح هستند.

حسین دهقان در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن باهدف تأمین مسکن برای افراد کم‌توان و کاهش قیمت مسکن در کشور اجرایی می‌شود، اظهار داشت: در مرحله نخست این طرح ۹۹۴ نفر در مرحله دوم سه هزار و ۸۹۹ نفر در مرحله سوم ۹۲۲ نفر از این استان ثبت‌نام کردند.

وی بابیان اینکه پنج هزار و ۸۲۲ نفر درمجموع از این استان متقاضی طرح اقدام ملی مسکن بودند، افزود: از این تعداد تنها دو هزار و ۷۶ نفر واجد شرایط بودند و اعتراض سایر افرادی که در سامانه ثبت‌نام این طرح شرایط لازم را دارا نبودند، در دست بررسی است.

آغاز پروژه ۱۴۷ واحدی طرح اقدام ملی مسکن در سمنان و دامغان
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه متقاضیان واجد شرایط باید به‌سرعت نسبت به تشکیل پرونده و واریز وجه اقدام کنند، تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۳۲ نفر افتتاح حساب انجام دادند و هفت نفر واریز وجه اولیه داشتند.

دهقان با تأکید بر اینکه پروژه ۷۶ واحدی اقدام ملی مسکن در سمنان آغازشده است، افزود: پروژه ۷۱ واحدی نیز در دامغان آغازشده که درمجموع ۱۴۷ واحد در راستای اجرای این طرح در دو شهرستان دامغان و سمنان در دست احداث است.

وی در ادامه بابیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد مسکن و شرکت‌های تعاونی و توسعه مسکن در راستای اجرای این پروژه‌ها در دستور کار است، گفت: ۵.۵ هکتار زمین در اختیار بنیاد مسکن و شش هزار و ۵۰۰ مترمربع در اختیار شرکت‌های توسعه مسکن این استان قرارگرفته است.

دهقان با اشاره به اینکه زمین موردنیاز برای اجرای پروژه‌های مسکن در سراسر استان تأمین‌شده است، اضافه کرد: این طرح منجر به شکست قیمت مسکن و کاهش نرخ فعلی خواهد شد.