۹ مرکز نگهداری از سالمندان در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور، مدیرکل بهزیستی استان سمنان بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسب روز جهانی سالمند به میزبانی سالن جلسات بهزیستی سمنان ضمن بیان اینکه ۹ مرکز نگهداری از سالمندان در استان فعال است، ابراز داشت: از این تعداد چهار مرکز به‌صورت شبانه‌روزی و پنج مرکز روزانه اداره می‌شود. وی ضمن بیان اینکه در طرح‌های بهزیستی، توانمندسازی جوامع تحت پوشش به‌عنوان مهم‌ترین هدف دنبال می‌شود، افزود: معتقدیم جایگاه و منزلت اجتماعی سالمندان باید در خانواده و جامعه حفظ شود، از این‌رو بهزیستی خدمات در منزل را نیز به اقدامات خود افزون کرده است. همچنین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت طرح شیوه زندگی سالم در سالمندی کلید زده شد تا امکان دسترسی مناسب سالمندان را به خدمات شهری بیشتر کند. بهزیستی استان سمنان علاوه بر اینکه به ۱۵۰ سالمند خدمات در منزل را ارائه می‌دهد و با پرداخت کمک‌هزینه وسایل توان‌بخشی، مناسب‌سازی و دسترسی منزل و خودرو و غیره ابراز راحتی این بخش از جامعه را فراهم می‌کند.