۸۱تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان سمنان امضا شد

دامغان-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه جذب سرمایه های بخش خصوصی راه نجات تولید در بخش کشاورزی است، گفت: در یکسال اخیر ۸۱تفاهم نامه سرمایه گذاری استان امضا شد.

امیر خلیلی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مردم در اقتصاد مقاومتی بنیاد و اساس کار هستند، ابراز داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد بر مبنای دولتی نیست و آنرا می توان ظرفیتی برای حضور بخش خصوصی و مردمی دانست لذا چرخ های تولید در کشور در این نوع اداره اقتصاد، به دستان خود مردم می چرخد و از این منظر، جذب سرماه گذار در بخش خصوصی، اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه تولید محوری و اقتصاد مبتنی بر نیروی بومی دو رویکرد اقتصاد مقاومتی هستند، افزود: هدف ما از اجرای سیاست های حمایتی سرمایه گذاری، توسعه متوازن در استان سمنان است که به صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان همچنین گفت: از سوی دیگر فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی درست و منطقی از مهمترین وظایف دولت است که باید در اجرای آن تلاش کرد تا اقتصاد مقاومتی مطلوب و مدنظر محقق شود.

خلیلی خواه با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذار یکی از برنامه های مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان سمنان است، افزود: باور و برنامه ما در مدیریت اقتصادی استان بر این اصل استوار است که با وجود قابلیت ها، تلاش و پیگیری، می توان به رشد و توسعه دست یافت.

وی ادامه داد: استان سمنان دارای ظرفیت های فروانی است که باید برای دستیابی به توسعه، از آنها بهره برد و در این راستا و همزمان با همایش سرمایه گذاری استان در اسفند ماه سال گذشته، ۶۷تفاهم نامه در بخش های صنتعی و تولیدی با همراهی و مشارکت سرمایه گذاران به امضا رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه ارزش تفاهم نامه های امضاء شده در این قراردادها دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، بیان داشت: در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان در فروردین ماه سال جاری نیز ۱۴ تفاهم نامه در بخش های مختلف به امضاء رسیده که این تفاهم نامه ها در مجموع به عدد۸۱ رسیده است.

وی افزود: تاکنون تفاهم نامه۱۰ طرح در بخش کشاورزی استان سمنان نیز به امضا رسید که پس از بررسی و ارزیابی های انجام شده، شش تفاهم نامه جنبه اجرایی پیدا کرده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان