آموزش هدیه‌های آسمانی ششم ابتدایی درس پانزدهم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس پانزدهم هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه قرآن…

درس خط و زاویه بازی و ریاضی ششم ابتدایی- ۶ فروردین ۹۹

فیلم آموزش درس خط و زاویه بازی و ریاضی ششم ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

درس زاویه و خط ریاضی ششم ابتدایی- ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزشی درس زاویه و خط ریاضی ششم ابتدایی، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش درس نگارش ششم ابتدایی- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئوهای آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

تدریس علوم – درس دوازدهم -پایه ۶ ابتدایی- ۲ فروردین ۱۳۹۹

فیلم آموزشی درس دوازدهم علوم با عنوان “جنگل برای کیست؟” (دوره ششم ابتدایی) که توسط خانم عسکری تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین…

آموزش درس هدیه های آسمانی – درس پانزدهم -دوره ششم ابتدایی- ۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری درس هدیه‌های آسمانی فصل پانزدهم با تدریس استاد مربوطه خانم رضوانی همراه باشند. …

آموزش درس قرآن- پایه ششم ابتدایی-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری درس یازدهم قرآن( صفحه ۷۶ کتاب) درسی با تدریس استاد مربوطه آقای سیف همراه باشند. …

آموزش مبحث مساحت دایره- ریاضی پایه ششم ابتدایی- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث مساحت دایره را که توسط آقای قباخلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث ادامه قالب‌های شعری- فارسی و نگارش ششم ابتدایی- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی مبحث ادامه قالب‌های شعری را که توسط خانم اسحاقی ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش مبحث تولید لباس- تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مبحث تولید لباس را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه…

آموزش مبحث شگفتی‌های برگ- علوم ششم ابتدایی- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه ششم ابتدایی مبحث شگفتی‌های برگ را که توسط خانم عسگری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث محیط و مساحت- ریاضی پایه ششم ابتدایی- ۲۶ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه ششم ابتدایی مبحث محیط و مساحت را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…

آموزش مبحث قالب‌های شعری- فارسی و نگارش ششم ابتدایی- ۲۳ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی مبحث قالب‌های شعری را که توسط خانم عباسلو ارائه شده است، مشاهده نمایید. این…

آموزش درس چهاردهم- هدیه آسمانی ششم ابتدایی- ۲۲ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی درس چهاردهم را مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش…