آموزش تابع ریاضی ۱ پایه دهم- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئوهای آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

آموزش ردپای گازها در زندگی، شیمی دهم- ۳ فروردین ۹۹

ویکی سمنان برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان محترم کشور به آموزش های مدرسه تلویزیونی ایران، اقدام به قرار دادن ویدئوهای آموزشی دروس پایه های مختلف در بخش آموزش…

تدریس درس چهارم اقتصاد – پایه ۱۰ متوسطه – ۲ فروردین ۱۳۹۹

فیلم آموزشی فصل اول (درس چهارم) اقتصاد (دوره دهم متوسطه) که توسط آقای خان زاده تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه ۴…

تدریس زبان انگلیسی – درس چهارم -پایه ۱۰ متوسطه- ۲ فروردین ۱۳۹۹

فیلم آموزشی درس چهارم زبان انگلیسی (دوره دهم متوسطه) که توسط آقای میری تدریس شده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش

فصل دوم شیمی پایه دهم- ۱ فروردین ۹۹

دانش آموزان عزیز می توانند؛ فیلم آموزشی فصل دوم شیمی پایه دهم متوسطه را که مورخ یک فروردین ۹۹ در شبکه آموزش پخش شده؛ در…

آموزش درس هندسه ۱-دوره دهم متوسطه-۲۹ اسفند ماه

دانش آموزان پایه دهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس هندسه۱ ،رشته ریاضی فیزیک،( فصل دهم) با تدریس استاد مربوطه آقای…

آموزش درس تفکر و سواد رسانه‌ای – دوره ۱۰ متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آ‌موزان پایه دهم متوسطه می‌توانند برای یادگیری درس تفکر و سواد رسانه‌ای (فصل ۲۱) با تدریس استاد مربوطه آقای حق پناه همراه باشند.…

آموزش ادامه فصل چهارم- آب، خاک و گیاه پایه دهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس آب، خاک و گیاه پایه دهم متوسطه ادامه فصل چهارم را که توسط آقای کفاشان ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش ادامه مبحث استوکیومتری- شیمی پایه دهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دهم متوسطه ادامه مبحث استوکیومتری را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در…

آموزش مبحث استوکیومتری- شیمی پایه دهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس شیمی پایه دهم متوسطه مبحث استوکیومتری را که توسط آقای براتی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش فصل سوم- حسابداری خرید و فروش پایه دهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس حسابداری خرید و فروش پایه دهم متوسطه فصل سوم(درس دوم) را که توسط خانم رستگارفرد ارائه شده است، مشاهده نمایید.…

آموزش درس ششم- نگارش پایه دهم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دهم متوسطه درس ششم را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷…

آموزش درس چهارم- زبان انگلیسی دهم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه درس چهارم را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ…

آموزش درس نهم- دین و زندگی دهم متوسطه- ۲۵ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دهم متوسطه درس نهم را که توسط خانم محمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۵…

آموزش درس دوازدهم- ادبیات دهم متوسطه- ۲۴ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات پایه دهم متوسطه درس دوازدهم را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۴…