داوطلبان کنکور برای کاهش استرس از چه مواد غذایی استفاده کنند؟

داوطلبان کنکور برای کاهش استرس از چه مواد غذایی استفاده کنند؟

با وجود اینکه برگزاری کنکور نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت تر و با طعم تلخ کرونا همراه شده است؛ در این بین هر روز شاهد استرس و نگرانی های داوطلبان کنکور…