پرفسور حمید قدس در سال ۱۳۱۷ در شهر سمنان زاده شد. پس از خاتمه تحصیلات پزشکی در ایران برای گذراندن دوره تخصصی به انگلستان رفت و از آن هنگام تا قبل از فوت در مقام‌های کلیدی اجرایی و آموزشی در مراکز معتبر جهان فعالیت داشته‌است. پرفسور قدس در طول مدت فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود متجاوز از ۳۵۰ مقاله و کتاب به رشته تحریردر آورده‌است و در سال ۲۰۰۴ جایزه مقالات پسیکوفاماکولوژیک مجله روان‌پزشکی بریتانیا را به خود اختصاص داد.
وی علاوه بر تدریس و استادی دانشگاه سنت جرج لندن، عضو و رییس سابق هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌باشد که نهاد سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای کنوانسیون‎های بین‎المللی مرتبط با مواد مخدر است.
او در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ در لندن در گذشت و در ۲۸ دسامبر در دانشگاه سنت جورج به خاک سپرده شد.