اختصاص بودجه عمرانی ۴۵۰ میلیارد تومانی به سمنان

استاندار سمنان گفت : بودجه عمرانی امسال استان سمنان ۴۵۰ میلیارد تومان تصویب شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید شهاب چاوشی در جلسه شورای اداری گفت : اولویت توزیع این اعتبار در طرح های آب رسانی و گردشگری و اشتغال است.
وی با بیان اینکه این اعتبارات براساس قانون ششم توسعه مصوب شده است افزود : رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذار راهکار جبران کمبود بودجه اختصاص یافته در بخش استانی است.
در این جلسه احمد همتی نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی عمل به قانون را از جمله شروط جلب اعتماد مردم دانست و گفت: شفافیت و عدالت در توزیع بودجه رعایت و برای مردم تشریح شود.
سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز جمعیت و محرومیت زدایی را از مهمترین شاخص های تخصیص بودجه استان ها برشمرد و گفت :توزیع بودجه ارزش افزوده به نسبت ۳۰ درصد روستاها و ۷۰ درصد مناطق شهری محاسبه می شود.
نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان سمنان نیز از افزایش بودجه مصوب استان نسبت به پارسال خبر داد و افزود: اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان براساس ۷۰۰ شاخص تصویب شده است.
مدیران دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند گزارش عملکرد تخصیص بودجه پارسال را اعلام و فهرست طرح های عمرانی خود را در صورت جذب منابع ملی معرفی کنند.