برنامه تلویزیونی دانش آموزان (سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹)

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، حوزه معاونت پرورشی وفرهنگی با رویکرد مدرسه محوری و تمرکز بر مربی پرورشی و استفاده از ظرفیت معلمان مدارس و هسته‌های مشاوره مناطق برنامه ریزی‌های متعددی را انجام داده است تا از طریق فضای مجازی و بستر رسانه ای استان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در شبکه بزرگ دانش‌آموزی برنامه ریزی و اجرا شود چرا که مدرسه تعطیل می‌شود اما تربیت هرگز از جریان نخواهد افتاد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش در تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۹۹ به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجریی پایه۷.
♦️⏰ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ٨
♦️⏰ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٩
………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅:

🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و‌نگارش پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠فارسی و نگارش پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و‌نگارش پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت۱۵درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه١١
🔺⏰ساعت١۵:٣٠درس زیست شناسی پایه۱٢
🔺⏰ساعت۱۶درس زیست شناسی پایه ١٠
🔺⏰ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی پایه١١
🔺⏰ساعت۱۷ درس دین و زندگی پایه ١٢ .
🔺⏰ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲
………………..