برنامه درسی دانش آموزان (شنبه ۳۰ فروردین ماه)

اگر چه ویروس کرونا تعطیلی ناخواسته و البته طولانی‌مدت مدارس را رقم زده اما این روزها جریان آموزش تعطیل نیست، دانش‌آموزان در خانه هستند اما جریان یادگیری در همان خانه و با روش‌های مختلف در حال پیگیری است از پخش زنده تلویزیونی گرفته تا ابتکار معلمان و مدارس برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی.

این امکان برای دانش آموزان فراهم شده که به طور روزانه مطالب درسی را از طریق تلویزیون پیگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما در تاریخ یازدهم فروردین ماه ۹۹ به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس کاروفناوری پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵کاروفناوری پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰رشته علوم تجربی.

ساعت١۵درس فارسی١ پایه۱٠ تمام رشته ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها .

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی درس خواص هندسی سطوح پایه ۱۲رشته ساختمان شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠ رنگ‌کاری چوب و مبلمان پایه ۱۱و۱۲رشته صنایع چوب شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت١٠: ١١تا ١١:٣۵تاریخ هنر جهان درس رنسانس پایه ۱۲رشته گرافیک شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت۱١:٣۵تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای درس مشترک پایه ۱۰رشته‌های زمینه صنعت شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.