تایید شدن عضویت دانشگاه سمنان در اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام

در هفتمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام که در رباط مراکش برگزار شد، عضویت دانشگاه سمنان در این اتحادیه مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ با توجه به تایید وزارت علوم، دکتر عباس هنر بخش رئوف رئیس دانشگاه سمنان به عنوان نماینده دانشگاه سمنان و عضو هیات شرکت کننده (روسای دانشگاه‌های عضو از ایران)در جلسات این مجمع حضور یافت که در قطعنامه پایانی آن عضویت دانشگاه سمنان به همراه پنج دانشگاه از سایر کشورهای جهان اسلام در این اتحادیه مورد تایید قرار گرفت.

ارائه چندین پروژه علمی در زمینه توسعه عملکرد دانشگاه‌ها، برگزاری میزگزدهایی درباره همکاری و مشارکت به منظور توسعه کار مشترک دانشگاهی و توسعه پایدار مالی و سازمانی عملکردی دانشگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح شده در این مجمع دو روزه بود.

گفتنی است ؛ اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در سال ۱۹۸۷ میلادی در رباط مراکش تأسیس شد.

این اتحادیه وابسته به سازمان اسلامی آیسسکو است و هدف از تشکیل آن پشتیبانی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای اسلامی و برقراری ارتباط میان آنهاست.

اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام (FUIW) نقش بسزایی در تعمیق روابط کشورهای اسلامی و ترویج همکاری‌های علمی پ‍ژوهشی بین دانشگاه‌های کشورهای عضو بر عهده دارد.

همکاری بین دانشگاه‌های کشورهای مختلف در سرزمین بزرگ اسلامی از طریق(FUIW)سامان دهی شده و با توجه به تنوع رشته‌های علمی هدایت و سازماندهی تخصصی می‌شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان