توزیع گوشت قربانی بین محرومان استان سمنان از طریق مراکز نیکوکاری

معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ذبح متمرکز گوسفند قربانی در دستور کار کاین نهاد است گفت: پیش بینی می‌شود امسال یک‌هزار و ۵۰۰ قربانی با اعتبار یک میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان اهدا و گوشت آن بین نیازمندان توزیع شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد قوسی در میزگرد خبری عید قربان و ایتام در دفتر خبرگزاری تسنیم استان سمنان با اشاره به ارزش ریالی احشام اهدایی خیران برای ذبح در رو عید قربان اظهار داشت: برآورد می‌شود ارزش ریالی قربانی‌های خیران استان بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد ریال باشد.

وی با بیان اینکه مردم نیکوکار استان سمنان در عید قربان سال گذشته، یک میلیارد تومان نذورات قربانی اهدا و بین مددجویان و تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان توزیع شد خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که امسال میزان نذورات قربانی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد.

معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد استان سمنان عید قربان، به عنوان عید تأثیرگذار برای دستگیری از نیازمندان است افزود: حجاجی که در سال‌های گذشته به حج مشرف شدند در هنگام قربانی سهم فقرا را در نظر بگیرند.

قوسی با بیان اینکه در سال ۹۳ با کمک امیرآبادیان خیر دامغانی و جمع آوری نذورات قربانی استان سمنان در امیرآباد شهرستان دامغان، تنها ۸۰ رأس گوسفند ذبح می‌شد افزود: اما در سال گذشته این میزان به هزار رأس گوسفند، ۱۰ گاو و دو نفر شتر رسید.

قربانگاه در تمام‌ شهرستان‌های استان سمنان ایجاد می شود

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه مجوزهای لازم برای ایجاد قربانگاه در تمامی شهرستان‌های استان با هماهنگی اداره کل دامپزشکی، شبکه بهداشت و شهرداری‌ها استان سمنان اخذ شده است تصریح کرد: در سال‌های گذشته قربانگاه همه شهرستان‌ها در امیرآباد دامغان بود؛ اما به دلیل رعایت نکات بهداشتی و انتقال نذورات قربانی، امسال قربانگاه‌ها در همه شهرهای استان ایجاد می‌شود.

توزیع گوشت قربانی در استان سمنان با مراکز نیکوکاری است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه توزیع گوشت قربانی از سوی ۴۱ مرکز نیکوکاری برای کمک به فقرا، کمک‌های موردی و معرفی مددجویان به این مراکز انجام می‌شود افزود: به هر خانوار دو یا سه کیلوگرم با اولویت بیمارات صعب العلاج توزیع می‌شود.

قوسی بابیان اینکه نیکوکاران می‌توانند قربانی‌های خود را به محل‌های مخصوص تعیین شده کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دهند تا با رعایت تمام اصول شرعی، بهداشتی و قانونی، پس از ذبح، گوشت آن بین نیازمندان توزیع شود، افزود: سایر افراد می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به هر میزان به همین نیت به کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سمنان اهدا کنند تا این نهاد با تجمیع کمک‌ها برای توزیع بین نیازمندان اقدام کند.