حذف دفترچه‌های بیمه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان سمنان

مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سمنان گفت: طرح حذف دفترچه‌های بیمه و جایگزین شدن آن با کد ملی و کد بیمه شده با پوشش ۱۰۰ درصدی در مراکز ملکی متعلق به تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان این صندوق در همه شهرستان‌های استان سمنان اجرایی شد.
سید مجتبی اکرم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، بابیان اینکه حذف دفترچه بیمه‌ای در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان در مراحل اخذ نو بت، ویزیت تا گرفتن دارو تنها با شماره ملی انجام می‌شود خاطرنشان کرد: این خدمات الکترونیکی در مرکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان به پوشش ۱۰۰ درصدی رسیده است.

اکرم بابیان اینکه طرح حذف فیزیکی دفترچه‌های درمانی در مرکز طرف قرارداد ومراکزغیر ملکی سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان در دستور کار قرار دارد افزود: این طرح مطابق با طرح پزشک خانواده و با فراهم شدن زیر ساخت‌های مناسب دراستان سمنان اجرایی می‌شود.

افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها و هزینه‌ها برای مراکز درمانی با اجرای طرح تحول سلامت

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سمنان گفت: هزینه‌های درمان از آغاز طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۳ تا کنون ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

اکرم با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت یکی از طرح‌های برجسته دولت است خاطرنشان کرد: خرید و هزینه کرد خدمات درمانی بر عهده بیمه‌ها است.

۳۵۰ مرکز درمانی غیرمستقیم طرف قرارداد با تأمین اجتماعی استان سمنان

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ مرکز درمان در قالب مراکز دانشگاهی، مطب، آزمایشگاه فیزیوتراپی در استان سمنان طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی هستند اظهار داشت: این تعداد ۹۹ درصد از پزشکان فعال در استان سمنان را شامل می‌شود.

اکرم بیان کرد: برخی از پزشکان متخصصان رادیولوژی به دلیل اختلاف تفاوت تعرفه و نوع کار با سازمان بینه ای تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند.

به گزارش تسنیم، ۶۹ درصد از جمعیت استان سمنان معادل ۴۸۶ هزار نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی‌اند.