حذف قبض‌های کاغذی گاز اوایل آذر در سمنان کلید می‌خورد

سمنان- ایرنا– مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: اوایل آذر امسال قبض‌های کاغذی گاز حذف و صورت حساب‌ بهای گاز مصرفی به صورت پیامکی برای مشترکان این استان ارائه می‌شود. بسترهای جدید برای تسریع در جمع آوری اطلاعات مشترکان برای حذف قبض‌های کاغذی گاز فراهم شده است. ۲ بستر جدید در ابعاد ملی برای جمع آوری اطلاعات مشترکان به منظور اجرای طرح حذف قبض‌های کاغذی گاز به زیرساخت‌های قبلی اضافه شده است. مشترکان گاز، با وارد کردن شماره اشتراک خود با کد دستوری یک ستاره شماره اشتراک به زبان لاتین به شماره پیامک متمرکز ۱۰۰۰۱۹۴، می توانند نسبت به ثبت اطلاعات برای حذف قبض‌های کاغذی گاز اقدام کنند.
وی با معرفی سامانه اینترنتی با عنوان “طرح جمع‌آوری اطلاعات تماس مشترکان گاز” بر روی وب سایت شرکت ملی گاز ایران به آدرس http://www.nigc.ir، خاطرنشان کرد: مراجعه به این سامانه راه دیگر ثبت اطلاعات مشترکان برای حذف قبض‌های کاغذی گاز است که کافی است فقط از طریق یکی از درگاه های اطلاع رسانی اعلام شده، اطلاعات پرونده ای خود را برای حذف قبض‌های کاغذی گاز تکمیل کنند.