خودروها عامل بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا در سمنان هستند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
خودروها عامل بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا در سمنان هستند
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان گفت: منشاء بیش از ۷۰ درصد از عوامل آلایندگی هوا در شهرسمنان خودروها هستند.

عباسعلی دامنگیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار قومس گفت: خودروها عامل بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا در سمنان هستند وبعد از آن صنایع گچ اطراف شهرستان سمنان وریز گردهایی که منشاء محلی دارند، در مراحل بعدی قرار دارند.

دامنگیر در خصوص وضعیت هوای شهر سمنان از لحاظ میزان آلودگی گفت: میزان آلودگی در هوای سمنان تاکنون به وضعیت اضطرار نرسیده است وطی سال گذشته وچند ماهه ی سالجاری چند روزی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس وجود داشته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به عدم وجود منبع آلودگی خاص در سمنان گفت: دفن زباله های در سمنان بصورت اصولی انجام می شود و محل دفن پسماندهای محلی هم در حال تغییر است.

وی با تایید آلودگی شرکت فروسیلیس افزود: طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی تاکنون موردی مبنی بر سرطان زا بودن آلودگی شرکت فروسیلیس مشاهده نشده است.

دامنگیر در خصوص اقدامات انجام شده برای رفع آلودگی شرکت فروسیلیس گفت: آلودگی این شرکت نسبت به چند سال گذشته با همکاری مسئولین شرکت وانجام اصلاحات لازم، بهتر شده است و هم اکنون این شرکت از ۱۵ خرداد به مدت ۳ ماه جهت تغییرات اساسی برای رفع آلودگی، بهبود فرایند تولید ورفع مشکلات زیست محیطی تعطیل است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه چند واحد آلاینده دیگر هم در سمنان شناسایی شده است، افزود: واحدهای بزرگ صنعتی هر ۳ ماه یکبار ودیگر واحدهای صنعتی هم بصورت دوره ای برای تشخیص آلایندگی پالایش می شوند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان