زمان بندی پخش برنامه درسی دانش آموزان (یکشنبه ۳۱ فروردین ماه)

در روزهایی که مدارس با هدف پیشگیری از ابتلای دانش آموزان و معلمان به کرونا تعطیل شده است آموزش همچنان ادامه دارد.

مدارس تعطیل است اما آموزش و یادگیری تعطیل نیست! مدارس و معلمان این روزها با ابتکار خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا جریان یادگیری دانش‌آموزان دچار خلل نشود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما به شرح زیر می باشد.

دانش آموزان عزیز اگر موفق به دیدن این آموزش ‌ها از تلویزیون نشده‌اید،با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩.

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه۸.

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی ١ پایه١۰.

از ساعت١۵ درس دین و زندگی١ پایه۱٠ رشته‌های ریاضی فیزک و علوم تجربی.

از ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک.

از ساعت۱۶ درس زیست شناسی ٢ پایه۱١.

از ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها.

از ساعت ٢٢ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٢:٣٠ درس نگارش٣ پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی.

از ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی.

از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی.

از ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه ۱١-بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

از ۵٠: ١٠ تا ۱١:١٠ نقشه کشی رایانه ای- ترسیم با رایانه -پایه١٠ رشته‌های زمینه صنعت – شاخه فنی حرفه‌ای.

از ١٠: ١١تا ١١:٣۵ عربی٣ پایه١٢ مبحث جمله شرطی – درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

از ۱١:٣۵ تا ١٢ الزامات محیط کار پایه١٠- مهارت‌های کاریابی – درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.