زن ها بیشترین مصرف کننده خون و کمترین اهداکنندگان در استان سمنان

وحید بغدادی، مدیرکل انتقال خون استان سمنان بابیان اینکه زن‌ها جزو بیشترین مصرف‌کنندگان و کمترین اهداکنندگان خون در استان هستند، گفت: این قشر تنها پنج درصد اهداکنندگان خون را تشکیل می‌دهند.
همچنین با اینکه تبلیغات گسترده برای مشارکت بانوان در امر اهدای خون در استان سمنان در دستور کار قرار دارد، نود و پنج درصد از اهداکنندگان خون در استان از آقایان و پنج درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.
با توجه به اینکه بانوان جز بیشترین مصرف‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی در استان سمنان هستند، باورها و اطلاعات غلط در این عرصه مانع از مشارکت بسیاری از بانوان برای اهدای خون می‌شود.
سطح سلامت خون بانوان بالاتر از خون آقایان
وی با تأکید بر اینکه تمام افراد اهداکننده پیش از هر بار اهدای خون مورد معاینه و بررسی ازنظر کم‌خونی قرار می‌گیرند، یادآور شد: آموزش دهی سرفصل‌های مهم خود مراقبتی به اهداکنندگان ازجمله مهم‌ترین رویکردهای سازمان انتقال خون است.
بغدادی بابیان اینکه طبق آمارهای کشوری سطح سلامت خون بانوان بالاتر از خون آقایان است، گفت: غالباً بانوان با حساسیت بیشتری اقدامات خود مراقبتی را انجام می‌دهند که این امر منجر به‌سلامت خون بانوان می‌شود.بانوان در فرهنگ‌سازی برای اهدای خون نقش ویژه‌ای در خانواده‌ها دارند که باید برای تقویت مشارکت بانوان در این عرصه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.