سفیر اتریش پرنده صلح ایران را بازگرداند

پرنده صلح ارسالی به کشور اتریش روز یکشنبه توسط اشتفان شولتز به محل تولد خود در خانه تاریخی ترابی در شهر سمنان بازگشت.

پرنده‌های سفید سفالی به عنوان پیام آوران صلح در آذرماه سال ۹۷ با حضور رئیس جمهوری برای نخستین بار در کشور در استان سمنان رونمایی شدند.

طرح «پرنده های صلح» توسط موسسه غیر دولتی پاژ در استان سمنان اجرا و پرنده‌ها با همکاری سفارت آلمان در تهران به منظور معرفی فرهنگ غنی ایرانی و انعکاس پیام صلح و دوستی به سراسر جهان ارسال شد.

مریم حلاجی با اشاره به اینکه این پرندگان پس از ارسال به کشورهای مختلف، به ایران بازمی‌گردند، گفت: تاکنون بسیاری از این پرندگان از کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، آلمان و فرانسه به ایران بازگشته‌اند واجرای این طرح در جذب گردشگر به ایران و استان سمنان بسیار موثر است .

این کبوتران سفید سفالی توسط کودکان در خانه تاریخی ترابی سمنان ساخته شده و به همراه پیام‌های امید بخش به سراسر دنیا فرستاده شدند، وی با بیان اینکه کودکان سازنده این پرنده‌ها به عنوان همیاران کوچک صنایع دستی ایران نامگذاری شدند، بیان کرد: یک هزار و ۸۰۰ پرنده توسط این کودکان در خانه تارخی ترابی در استان سمنان ساخته و با همکاری سفارت آلمان به کشورهای مختلف دنیا ارسال شد.

وی افزود: پرنده‌های سفالی نماد پیامی از کودکان این سرزمین هستند و از سایر کودکان و مردم دنیا برای حضور در ایران دعوت می‌کنند وزمینه ترغیب و گردشگری در استان سمنان را فراهم می کند.

خانه‌ی ترابی سمنان در محله‌ی کهنه‌دژ این شهر قرار دارد که در دوران قاجار ساخته شده است. این خانه یکی از خانه‌های باارزش بافت تاریخی سمنان است که سازمان میراث فرهنگی در سال‌های اخیر اقدام به بازسازی و مرمت آن کرده است.

در زمان حاضر کارگاه‌های ساخت سفال در این خانه تاریخی برگزار می‌شود.