سومین جشنواره ونگن(بادمجان) در سمنان برگزار شد/گزارش تصویری

سومین جشنواره ونگن(بادمجان) در قالب معرفی غذاهای بومی و محلی ایرانی و بین المللی در سمنان/ عکس: خدیجه سلطانی پور

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان