طرح فاصله‌گذاری اجتماعی با همراهی مردم روبرو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه دوشنبه در جلسه ویدئوکنفرانسی با استاندار سمنان و معاونان وی و همچنین اعضای ستاد مقابله با کرونای سمنان با تاکید بر نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، ابراز کرد: اجرای این طرح برای مقابله با بیماری کرونا، با رضایت، موافقت و همراهی مردم مواجه شده است

وی با بیان اینکه همگرایی و هم افزایی مؤثری بین بخش‌ها و دستگاه‌ها در قوای مختلف علی‌الخصوص بر سر اجرای این طرح وجود دارد، افزود: همراهی عمومی و همگرایی اجرایی برای اجرای طرح، از یک سو مرهون اقناع‌سازی موفق افکار عمومی توسط رسانه‌ها و از سوی دیگر، ناشی از جدیت و اهتمام ویژه در اجرای طرح از سوی مجریان در سطوح ملی و استانی در کنار مسئولیت‌پذیری مردم ایران اسلامی است.

وزیر کشور، با بیان اینکه خوشبختانه هماهنگی‌های بسیار مؤثر موجود بین بخش‌های مختلف دست اندر کار در استان‌ها برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی وجود دارد، گفت: حضور و تدابیر مؤثر استانداران منشأ این هماهنگی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه استانداران و همکارانشان با روحیه قوی و با انگیزه‌های دینی و ملی، پای کار هستند و شرایط را در استان‌ها مدیریت می‌کنند، ابراز کرد: رعایت الزامات و دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی عموم مردم و توجه ویژه اقشار مختلف به کنترل مراودات بین فردی و اجتماعی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ضرورت دارد.

افرادی که دستورالعمل‌ها و حریم‌های تعیین شده برای مبارزه با شیوع کرونا را رعایت نکنند، هم مرتکب تخلف شده اند و هم به خود و جامعه ظلم می‌کنند.

اقدامات مفید و مؤثر شهرداری‌ها در مبارزه با کرونا و طرح‌های خلاق و خودجوش دهیاری‌ها برای پیشگیری از شیوع بیماری شایسته تقدیر است.