مرکز هوشمند پایش تصویری در سمنان راه‌اندازی می‌شود

استاندار سمنان گفت: شهرستان سمنان باید تا سه ماه آینده مرکز هوشمند پایش تصویری و کنترل ترافیک شهری مجهز و به‌روز را راه‌اندازی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علی‌رضا آشناگر پیش از ظهر امروز در جلسه فنی و تخصصی استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند نظارتی استان سمنان اظهار کرد: جلسه فنی و تخصصی استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند نظارتی یکی از نخستین جلساتی بود که در اوایل حضور در استان سمنان برگزار و بر تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی این مراکز در استان تأکید شد.
استاندار سمنان گفت:‌فرمانداران در خصوص رصد فعالیت‌های مدیران به‌صورت مستقیم مسؤول هستند. شهرداران باید نسبت به برگزاری جلسات با شورای شهر برای اجرای بستر مهم نظارتی و ترافیکی در شهرها اقدام کنند.

آشناگر گفت: عدم نصب دوربین‌های نظارتی و عدم اعمال قانون از طریق سامانه‌های هوشمند یکی از عوامل اصلی تصادفات منجر به فوت در داخل شهرهاست. اگر مردم به وجود و استقرار دوربین‌های نظارتی و رصد و اعمال قانون آگاهی داشته باشند، قطعاً از آمار تصادفات داخل شهری کاسته خواهد شد.

آشناگر گفت: فرمانداران با برگزاری جلسات مستمر با شهرداران و شوراهای شهر، در قامت یک نیروی عملیاتی، نسبت به راه‌اندازی و استقرار سامانه هوشمند پایش تصویری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: اگر مدیری نتواند در قبال مسؤولیت‌های خود پاسخگو بوده، کوتاهی کرده و با سهل‌انگاری قصد انجام ندادن وظایف خود را داشته باشد، باید صندلی مدیریت را ترک کند.

استاندار سمنان افزود: شهرستان سمنان باید تا سه ماه آینده مرکز هوشمند پایش تصویری و کنترل ترافیک شهری مجهز و به‌روز را راه‌اندازی کند.

آشناگر ادامه داد: عدم اجرای تعهدات شهرداری‌ها و کوتاهی فرمانداران در این خصوص به دبیرخانه شورای امنیت کشور گزارش شود. شهرداران در طرح‌های پایش تصویری و سامانه‌های هوشمند، دسترسی دستگاه‌های امنیتی و فرمانداری‌ها را به این سامانه در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: سهم اعتبارات بهبود امور عبور و مرور در بودجه شهرداری‌ها باید تقویت شود. سازمان برنامه و بودجه از سرجمع اعتبارات استان، مبلغی را برای توسعه و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی در شهرستان‌های استان که دارای طرح مصوب هستند، در نظر بگیرد.

استاندار سمنان گفت:‌اعتباراتی که از سوی سازمان برنامه و بودجه جهت راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارتی و ترافیکی اختصاص می‌یابد، صرفاً برای بهبود امور عبور و مرور و نصب دوربین و ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود و با اجرای خلاف این موضوع به‌صورت جدی برخورد خواهد شد.