مشکلات واحدهای صنعتی سمنان موردی بررسی شود

سمنان- ایرنا-علی اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان روز سه‌شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری افزود:بخش تولید و صنعت در استان در شرایط فشار اقتصادی و تحریم نیازمند حمایت‌های جدی است و با رفع مشکلات زیرساختی و حذف آیین‌نامه‌های غیرکاربردی برای توسعه اقتصادی اقدام شود. واحدهای تولیدی استان در بخش‌های صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی نیازمند حمایت است و کاغذبازی‌های اداری مسیر رونق تولید در کشور را با چالش مواجه می کند. همچنین رفع مشکل اعطای چک به مالکان واحدهای صنعتی دارای مشکلات مالی از اقدام‌های مثبت و تاثیرگذار برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان است. همچنین در این نشست، مشکلات بانکی ، تامین اجتماعی و زیربنایی و مالیاتی چهار واحد تولیدی و خدماتی استان سمنان بررسی شد.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.