معاینه فنی تاکسی‌های سمنان با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌شود

مجید کاشی، سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر معاینه فنی خودروها به منظور حفظ هفته هوای پاک با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌‎شود و تا اسفند ماه ادامه دارد.

وی افزود: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر معاینه فنی خودروها به منظور حفظ هفته هوای پاک و تشویق و ترغیب رانندگان برای دریافت معایته فنی، با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌‎شود.خودروهای درون شهری تا حد زیادی در آلودگی هوا نقش دارند و شهرداری برای کاهش آلایندگی و تردد وسیله نقلیه شخصی، در کنار طرح‌های تشویقی برای تاکسی‌ها به منظور اخذ معاینه فنی به دنبال نوسازی و توسعه ناوگان عمومی است.

کاشی اظهار داشت: یک‌هزار و ۵۰ تاکسی در شهر سمنان تردد دارند که ۸۵ درصد تاکسی‌های شهری سمنان ۲‌گانه سوز است و عمر تاکسی های درون شهری ۹ سال و اتوبوس ۱۲سال تعیین شده و بعد از این مدت ناوگان فرسوده تلقی می شود.