نصب ۷ هزار کنتور هوشمند برق در سمنان

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان از نصب هفت هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان برق در این استان خبر داد.
محمدرضا لشکری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان بیان کرد: اندازه‌گیری و مدیریت انرژی تحویلی به مشترکان از طریق قرائت از راه دور و پایش اطلاعات متفاوت در زمینه توان در نقطه تحویل به مشترکان با استفاده از نرم‌افزارهای واسط بین لوازم اندازه‌گیری و کارشناسان مختلف هدف اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر، نصب این کنتورها با اولویت کنتورهای دیماندی برای همه مشترکان ولتاژ اولیه و ثانویه و چاه‌های آب کشاورزی اعم از دیماندی و غیردیماندی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان تصریح کرد: تا پایان امسال، یک هزار و ۷۰۰ دستگاه دیگر از این کنتورها ویژه چاه‌های آب کشاورزی در این استان نصب خواهد شد.

لشکری اضافه کرد: کاهش هزینه‌های قرائت انرژی از راه دور و پروفیل بار در بحث مدیریت مصرف، افزایش سرعت عمل در پایش اطلاعات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر و سریع‌تر، مدیریت و کنترل مصرف بدون تأخیر زمانی، تقلیل تلفات انرژی الکتریکی و امکان قطع و وصل برق مشترکان از راه دور و مدیریت مصرف ازجمله مزایای نصب کنتورهای هوشمند به شمار می‌رود.