پاکبانان سمنان ۱۲ مرحله بسته‌های بهداشتی مقابله با کرونا دریافت کردند

به گزارش ایرنا، حمیدرضا پیوندی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان روز شنبه به رسانه ها افزود: پس از کادر درمانی، پاکبانان در صف مقدم پیکار با کرونا هستند و ۲۰۵ پاکبان سمنانی و در مرحله دوازدهم بسته‌های ویژه مقابله با کرونا شامل پنج هزار ماسک ، ۳۰۰جفت دستکش و ۳۰۰ عدد ژل ضدعفونی کننده دریافت کردند.

وی افزود: با گسترش ویروس کرونا و در خطربودن پاکبانان و کارکنان جمع آوری پسماندهای شهری و عفونی، تهیه لوازم و مواد بهداشتی برای آنان بر عهده سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان و حفظ سلامت این مردان بی ادعا ضامن سلامت شهروندان و شهرمان است.

از آغاز شیوع کرونا ۳۶ هزار عدد ماسک ، ۶ هزار و ۷۰۰ جفت دستکش ضداسیدی و ۷۰۰ لیتر ژل و مواد ضدعفونی ویژه مصرف پاکبانان خریداری و توزیع شد و در ۲ مرحله لباس کار نیز دریافت کردند که این اقدامات هزینه ای حدود یک میلیارد ریال در برداشت.

وی به دیگر اقدامات پیشگیرانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در مقابله با کرونا اشاره و بیان کرد: آهک پاشی سطل‌های زباله، شست‌وشو و گندزدایی مکانیزه سطل‌های زباله و ریل و کاورها، غربالگری روزانه متصدیان پسماند خشک و توزیع ماسک و دستکش روزانه و ضدعفونی خودروها و چرخ دستی‌های آنان در دونوبت، تخلیه روزانه انباره و شست‌وشو و گندزدایی غرفه‌های بازیافت و توزیع ماسک و دستکش بین غرفه داران، تهیه گان و دستکش ضداسیدی، ماسک فیلتردار پزشک ، شیلد محافظ صورت و لباس کار و پوتین ویژه نیروهای جمع آوری پسماند عفونی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقابله با کرونا ویژه پاکبانان و متصدیان پسماند خشک و رانندگان خودروهای جمع آوری پسماند، دیگر اقدامات ویژه ای است که ادامه دارد.

پیوندی تصریح کرد: ۳۳ سرویس بهداشتی با ۳۰۰ چشمه زیر نظر بازدید روزانه کارشناس بهداشت محیط شهرداری است که تمامی سرویس‌ها تجهیز و بهسازی شده و تمامی سرویس‌ها دو بار در روز نظافت و ضدعفونی می‌شود.

۸۰ درصد توان سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در مقابله با کرونا به کار گرفته شده است که مجموع این اقدامات به صورت مستمر انجام می‌شود.

شهروندان برای رعایت بهداشت و نظافت شهر و حمایت از پاکبانان با انتقال به موقع زباله‌ها راس ساعت ۲۰ در منزل یا سطل زباله مکانیزه، رها نکردن ماسک و دستکش استفاده شده در معابر و گذاشتن آنها در پوشش در بسته در قطع زنجیره انتقال کرونا همراهی کنند.