۹ بوستان شهری سمنان در دست ساخت است

سید محمد قاسمی، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: با تکمیل ۹ بوستان در شهر سمنان حدود ۶۰ هزار متر مربع به فضای سبزی شهری افزوده می‌شود.

وی افزود: سرانه خالص فضای سبز در شهر کویری سمنان به ازای هر شهروند در حدود ۱۰.۵ متر مربع است و با وجود شرایط آب و هوایی این میزان سرانه فضای سبز قابل دفاع و مطلوب است که باز پیرایی فضای سبز یکی از مطالبه‌های مردمی است که شهرداری سمنان این مطالبه را در اولویت‌کاری خود قرار داده و بر اساس طرح جامع فضای سبز در حال پیگیری مطلبه مردمی است.

همچنین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان تا پایان آذرماه امسال ۲۰ هزار اصله نهال و ۲۵ هزار گلدان به منظور زیباسازی فضای شهری در سه مرکز فعال تولیدات گیاهی شهرداری سمنان تولید کرده است که مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در تسهیل و تسریع بازپیرایی و توسعه فضای سبز در شهر سمنان موثر است که در سال گذشته با مشارکت مردمی پنج هزار اصله درخت در این شهر کاشته شد.