آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) -دوره۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس فلسفه ( درس نهم ) را از دست داده‌اند، آماده…

آموزش درس جغرافیا دو -دوره ۱۱ متوسطه-۱۵ فروردین۹۹

ویدئوی زیر برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای آموزش درس جغرافیا ۲ را از دست داده‌اند، آماده شده است.…

آموزش درس ریاضی وآمار دو – دوره ۱۱ متوسطه- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۹ تماشای فیلم آموزشی درس ریاضی و آمار ۲ را که از شبکه ۴…

ادبیات فارسی درس چهاردهم پایه یازدهم- ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش ادبیات فارسی درس چهاردهم پایه یازدهم متوسطه است که از شبکه چهار پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما عزیزان…

علوم و فنون ادبی مبحث ویژگی های سبک ادبی یازدهم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس علوم و فنون ادبی مبحث ویژگی های سبک ادبی پایه یازدهم است که توسط آقای حصاری تدریس شده و از شبکه چهار پخش…

فلسفه درس هشتم پایه یازدهم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس فلسفه درس هشتم پایه یازدهم متوسطه است که از شبکه چهار پخش گردیده است. ویکی سمنان برای شما عزیزان در…

علوم و معارف قرآنی درس نهم پایه یازدهم_ ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

این ویدیو مربوط به آموزش درس علوم و معارف قرآنی درس نهم پایه یازدهم است که توسط آقای طباطبایی نژاد تدریس شده و از شبکه قرآن پخش گردیده است…

عربی زبان قرآن دو پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش عربی زبان قرآن دو پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

آموزش آمار و ریاضی پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش آمار و ریاضی پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

آموزش جامعه شناسی دو پایه یازدهم- ۱۳ فرودین ۹۹

فیلم آموزش جامعه شناسی دو پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش فصل هفتم زمین شناسی پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

ادامه درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ادامه درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران…

آموزش ناحیه سیاسی در جغرافیا دو پایه یازدهم- ۱۳ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ناحیه سیاسی در جغرافیا دو پایه یازدهم متوسطه ، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران…

آموزش درس عربی – درس هفتم -دوره ۱۱ متوسطه- ۱۲ فروردین۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…

آموزش درس جغرافیا ۲ -دوره ۱۱ متوسطه- ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی، به آموزش و یادگیری مشغول هستند. برای دیدن…