آموزش فیزیک یازدهم متوسطه مبحث مغناطیس- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس مبحث مغناطیس فیزیک پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش…

آموزش علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه درس دهم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس دهم مبحث سبک شناسی سده‌های ۱۰ و ۱۱ علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ…

آموزش علوم و معارف قرآنی یازدهم متوسطه درس سوم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس سوم علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه…

آموزش علوم و معارف قرآنی یازدهم متوسطه درس چهارم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس چهارم علوم و معارف قرآنی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه…

آموزش ادبیات فارسی یازدهم متوسطه فصل دوازدهم- ۷ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس ادامه درس کاوه دادخواه ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از…

ادامه درس ۹ دین و زندگی یازدهم- ۶ فروردین ۹۹

فیلم آموزش ادامه درس ۹ دین و زندگی یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این…

آموزش فصل دوم شیمی یازدهم- ۶ فروردین ۹۹

فیلم آموزش فصل دوم شیمی یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده…

آموزش درس شیمی – پایه ۱۱ متوسطه-فصل دوم -۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس شیمی (فصل دوم) را در مدت ۲۳دقیقه مشاهده کنند. تدریس این بخش توسط استاد…

آموزش درس عربی – دوره ۱۱ متوسطه-۵ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس عربی(درس ششم) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند. تدریس این بخش توسط استاد گرامی…

آموزش گرامر زبان انگلیسی یازدهم – ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت…

فصل۵ ریاضی پایه یازدهم متوسطه – ۴ فروردین ۹۹

فیلم آموزش فصل۵ ریاضی پایه یازدهم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار…

آموزش درس شیمی-دوره ۱۱ متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آ‌موزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند برای یادگیری درس شیمی (مبحث سرعت متوسط واکنش) با تدریس استاد مربوطه آقای براتی همراه باشند.…

آموزش درس نگارش-دوره ۱۱ متوسطه-۲۹ اسفند ۹۸

دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس نگارش، فصل پنجم (مبحث سفر نامه‌های حقیقی) با تدریس استاد مربوطه آقای حصاری…

آموزش درس کاوه دادخواه- ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه- ۲۸ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ادبیات فارسی پایه یازدهم متوسطه درس کاوه دادخواه را که توسط خانم نوری ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو…

آموزش فصل پنجم- ریاضی پایه یازدهم متوسطه- ۲۷ اسفندماه ۹۸

شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس ریاضی پایه یازدهم متوسطه فصل پنجم را که توسط آقای شهنا ارائه شده است، مشاهده نمایید. این ویدیو در تاریخ ۲۷…