جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه)

شرایط و نیاز اجتماعی امروز، تعطیلی مدارس و طولانی شدن آن اجرای این برنامه‌های تکلیفی را جهت کاهش دغدغه‌های اجتماعی بیش از پیش ضروری ساخته و به اجرایی شدن آن سرعت مضاعف بخشیده است در این راستا وزارت آموزش و پرورش با مشارکت صدا و سیما برنامه‌های آموزشی را به صورت زنده از شبکه‌های آموزش و چهار سیما به صورت روزانه پخش می‌کنند.

این تدابیر برای جبران تعطیلی مدارس طراحی شده تا امکان ادامه آموزش دانش آموزان در شرایط کرونایی وجود داشته باشد و تا حد امکان هیچگونه خللی در روند یادگیری دانش آموزان ایجاد نشود.

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

⬅️ متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول
………………………………….
⬅️ آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی
⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشته ها
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه ١٢ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵درس نقاشی چهره -پایه١١-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه١٠ -مبحث فضا -شاخه کاردانش

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه١٢- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ -پایه١١- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ١٠ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس منطق -پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی