تداوم منع تردد شبانه و افزایش سرایت کرونا در سمنان

تداوم منع تردد شبانه و افزایش سرایت کرونا در سمنان

علیرضا آشناگر، استاندار سمنان با بیان اینکه پلیس، مقررات منع تردد شبانه خودروها از ساعت ۲۱ تا سه صبح را به‌طور مرتب کنترل و اعمال کند، ‌گفت…